Ksylitol - fiński czy chiński?

Ksylitol dawniej wytwarzany był wyłącznie z drewna drzew liściastych. Najczęściej surowcem wejściowym było drewno brzozy, stąd nazwa „cukier brzozowy”. Tak naprawdę ksylitol powstaje z ksylanów, czyli polisacharydów występujących w ścianach komórkowych prawie wszystkich roślin. Pewne rośliny, np. drzewa liściaste zawierają go więcej niż inne. Do roślin bardzo bogatych w ksylany zalicza się również kukurydzę. Istnieje kilka sposobów by pozyskać ksylitol z roślin, różniących się od siebie jakością produktu wyjściowego oraz wpływem na środowisko naturalne.

Ksylitol chiński

W ostatnich latach, dzięki postępom biotechnologii, okazało się, że produkcja ksylitolu z kolb kukurydzy jest tańsza niż z drewna brzozy. Metodę tę stosuje się masowo w Chinach, gdzie występują liczne uprawy kukurydzy i jednocześnie drewno brzozowe jest mniej dostępne niż w Europie. Chiny są obecnie jednym z największych światowych producentów ksylitolu i jest on sprzedawany na całym świecie. Również część firm z USA, Kanady i Europy importuje chiński ksylitol i sprzedaje go pod swoją marką. Z uwagi na kontrowersje wokół chińskiego ksylitolu wśród światowych konsumentów, nie udaje mu się jednak wyprzeć starszej konkurencji z Finlandii i oba produkty istnieją na rynku równolegle. Aby wydobyć ksylany z kolb kukurydzy wymagany jest pewien proces chemiczny – proces ten jednak jest inny dla surowca drzewnego niż dla kukurydzy. W przypadku kukurydzy ksylitol jest najczęściej produkowany przez komórki bakterii lub drożdzy, które wytwarzają ksylitol w procesie fermentacji. Drożdże te to najczęściej Candida tropicalis oraz Candida guilliermondii. Istnieje również rzadsza technologia produkcji ksylitolu z kolb kukurydzy przez kwasową hydrolizę biomasy, która w Finlandii nie jest stosowana ze względu na szkodliwość dla środowiska naturalnego. Inną częstą obawą dotyczącą ksylitolu pochodzącego z Chin jest fakt, że kukurydza uprawiana w Chinach może być modyfikowana genetycznie, aby uzyskać większą wydajność produkcji. Obawa ta bierze się z faktu, że Chiny należą obecnie do światowej czołówki producentów GMO. Ksylitol produkowany z kolb kukurydzy i importowany z Chin jest nieco tańszy od ksylitolu fińskiego.

Ksylitol fiński

Ksylitol jest produkowany w Finlandii na dużą skalę od czasów II Wojny Światowej i spowodowanego nią niedoboru tradycyjnego cukru w tym kraju. Fińska technolgia produkcji ksylitolu polega na przetwarzaniu masy drzewnej z drzew liściastych, w tym przede wszystkim drewna brzozowego. Metoda ta również wymaga procesu chemicznego, ale nie wykorzystuje się w nim bakterii oraz grzybów. Surowiec wejściowy nie jest również GMO (genetycznie modyfikowanym organizmem). Obecnie w Unii Europejskiej jest tylko jeden producent ksylitolu pochodzenia drzewnego i jest nim firma Danisco (będąca częścią grupy DuPont) z Finlandii. Firma Danisco usprawniła proces produkcji ksylitolu z drewna, eliminując z niego użycie kwasów. Proces ten (DuPont Wood Based Integration) został opatentowany i dzięki niemu Danisco cieszy się opinią najczystszego producenta ksylitolu na świecie. Ksylitol oferowany przez nas pochodzi z tego właśnie źródła.